FAQ
MilieuAdviesWinkel

MilieuAdviesWinkel

13 oktober 2021 om 21u20

Biotope Circulair

Van brownfield tot aantrekkelijk wonen voor cohousinggroep BioTope

MilieuAdviesWinkel vertaalt de circulaire principes van cohousingproject “Het Bijgaardehof” in informatieve fiches en demonstratiemomenten voor toekomstige bouwheren en bouwprofessionals.

De cohousinggroep Biotope bestaat uit 19 gezinnen. Samen met drie andere partijen bouwen ze aan het

Bijgaardehof, een groots collectief woonproject op een brownfield aan het Bijgaardepark in Gent. De

vervallen Malmarfabriek vervelt er tot 59 woonunits en een wijkgezondheidscentrum. Vanuit hun visie op duurzaamheid, was het voor de cohousinggroepen een evidente keuze om te bouwen volgens de principes van de circulaire economie. Om dat te realiseren, zijn ze als bouwheer intens betrokken bij het ontwerp- en bouwproces. Daardoor hebben ze een schat aan ervaring opgebouwd en die willen ze delen!

De MilieuAdviesWinkel verzorgt de projectcoördinatie en ondersteunt de cohousinggroep bij de vertaling van de circulaire principes in concrete fiches en demonstratiemomenten.

Heel concreet willen we gedetailleerde informatieve fiches met leerlessen opmaken rond drie hoofdthema’s:
1. hoe omgaan met brownfield als terrein voor een circulair bouwproject,
2. een slim gebouw met optimalisatie van materiaalgebruik doorheen de levenscyclus,
3. demonstratie van circulaire innovatieve bouwtechnieken.

Elke fiche zal minstens volgende info bevatten en documenteren:
- meerwaarde: de hoofdredenen om voor de circulaire toepassing in kwestie te kiezen,
- barrières voor implementatie: procesmatige hinderpalen, technische vereisten, benodigd vakmanschap, kostprijs,
- een transparante kosteninschatting op lange termijn voor bouwprojecten van de schaalgrootte van BioTope,
- de technische voorwaarden voor implementatie,
- het stadium van de bouw waarin het element dient te worden meegenomen.

 

We richten ons met de fiches tot andere bouwheren, de bouwsector en overheden. Op de eerste plaats zullen haar leerlessen toepasbaar zijn in gelijkaardige cohousingprojecten, maar vaak zijn ze ook relevant voor andere (collectieve) woongebouwen en soms zelfs voor bouwheren van individuele woningen. De cohousinggroep hoopt met haar fiches zoveel mogelijk mensen te inspireren, informeren en concrete handvaten aan te bieden om circulaire ideeën te implementeren in hun bouwprojecten.

Meer info op  https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl 

13 oktober 2021 om 21u19

Biotopen

13 oktober 2021 om 21u19

Projecten

29 juni 2020 om 16u03

Hou je huis koel

De MilieuAdviesWinkel werkte in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen een studie uit over hoe je in tijden van klimaatopwarming je huis koel kan houden. 

De voorbije zomers kregen we regelmatig te maken met hittegolven. We krijgen een klimaat van meer extremen: te nat in de winter, te warm en te droog in de zomer. In huis kan de temperatuur dan enorm oplopen met slapeloze nachten en lome dagen tot gevolg. Gelukkig zijn er een aantal maatregelen die je kan toepassen om je woning voor te bereiden op de hete zomers. We bespreken de bouwkundige maatregelen en de technieken die je kan toepassen op je woning. De focus ligt op residentiële gebouwen en op de aanpassing van bestaande woningen. Er werd een infonota en een schema ontwikkeld met de mogelijke maatregelen om het zomercomfort op peil te houden 

Zorg er eerst voor dat de hitte niet kan binnenkomen in de woning. Meest effectief daarvoor zijn: een koele omgeving creëren rond je woning met planten en bomen, buitenzonwering voorzien en 's nachts intensief natuurlijk ventileren. Vervolgens kan je ook maatregelen nemen aan buitenmuren en daken om de hitte verder buiten te houden. Als het binnen onvermijdelijk toch opwarmt, zijn er verschillende koeltechnieken die je kan toepassen. Passieve technieken genieten daarbij de voorkeur, gezien het lagere energieverbruik. Airco gebruik je best niet. Per maatregel is er meer informatie te vinden in de infonota. 

Je vindt alles op de website bouwwijs.be/houjehuiskoel.

Dit project kwam tot stand in in het kader van het Interreg 2 Zeeën project Cool Towns. Meer info op https://www.cooltowns.eu/

interreg cooltowns 0

Vlaams parlementslid voor CD&V Robert Bothuyne stelt in een interview met De Morgen de nieuwe isolatienorm 2021 in vraag.

"De vraag is of de maatregel zijn doel niet voorbijschiet. Het gevaar is dat mensen een groter deel van hun budget moeten besteden aan hun ruwbouw, waardoor ze minder geld overhouden om te investeren in duurzame energiesystemen.

"Nieuwbouwwoningen zijn per definitie de meest energiezuinige op de markt. Ze ontbetaalbaar maken voor modale gezinnen is maatschappelijk noch ecologisch een goede zet.”

(Klik hier voor het volledige artikel in De Morgen: https://www.demorgen.be/nieuws/heibel-over-nieuwe-isolatienorm-huis-bouwen-wordt-tot-10-procent-duurder~b55113f9/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=pushnotificaties)

 

Wij hebben enkele bedenkingen:

- Duurzame energiesystemen zoals een warmtepomp hebben pas zin als de warmtevraag eerst gereduceerd wordt. De woning goed isoleren is dus van cruciaal belang zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

- Nieuwbouwwoningen zijn meestal vrijstaande woningen, dus met een groter verliesoppervlak in vergelijking met rijwoningen.

- Nieuwbouwwoningen worden meestal gebouwd in nieuwe verkavelingen. Dit betekent extra kilometers wegen, waterleiding, elektriciteitskabels en gasbuizen en vaak ook extra autogebruik. Als je dan rekening houdt met de afgeleide CO2-productie is dit helemaal niet energiezuinig.

 

Conclusie:

- De normen moeten niet afgezwakt worden. Isoleren en duurzame energiesystemen op basis van hernieuwbare energie moeten betaalbaar gemaakt worden.

- Een goede ruimtelijke planning is minstens even belangrijk. Dringend werk maken van de betonstop dus.

 

 

14 november 2019 om 16u40

Jef Valvekens

14 november 2019 om 16u36

Stephanie Van Praet

14 november 2019 om 16u35

Patrick Decolvenaer

14 november 2019 om 16u34

Frederic van de Velde

14 november 2019 om 16u31

Sven Van Loon

Pagina 1 van 3

Facebook

Steun ons en word lid van Gents MilieuFront

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van Gents MilieuFront.
Voor slechts 5 euro per jaar ben je lid en steun je onze werking. Lees er meer over op de website van Gents MilieuFront vzw.

GMFlogowit

Over ons

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van het Gents MilieuFront (GMF vzw).

Sinds 2002 geven wij duurzaam (ver)bouwadvies aan particulieren en lokale besturen en zijn daarmee pionier in Vlaanderen!

Contact Info