Projecten
Biotope Circulair

Biotope Circulair

Van brownfield tot aantrekkelijk wonen voor cohousinggroep BioTope

MilieuAdviesWinkel vertaalt de circulaire principes van cohousingproject “Het Bijgaardehof” in informatieve fiches en demonstratiemomenten voor toekomstige bouwheren en bouwprofessionals.

De cohousinggroep Biotope bestaat uit 19 gezinnen. Samen met drie andere partijen bouwen ze aan het Bijgaardehof, een groots collectief woonproject op een brownfield aan het Bijgaardepark in Gent. De vervallen Malmarfabriek verwordt er tot 59 woonunits en een wijkgezondheidscentrum. Vanuit hun visie op duurzaamheid, was het voor de cohousinggroepen een evidente keuze om te bouwen volgens de principes van de circulaire economie. Om dat te realiseren, zijn ze als bouwheer intens betrokken bij het ontwerp- en bouwproces. Daardoor hebben ze een schat aan ervaring opgebouwd en die willen ze delen!

De MilieuAdviesWinkel verzorgt de projectcoördinatie en ondersteunt de cohousinggroep bij de vertaling van de circulaire principes in concrete fiches en demonstratiemomenten.

Heel concreet willen we gedetailleerde informatieve fiches met leerlessen opmaken rond drie hoofdthema’s:
1. hoe omgaan met brownfield als terrein voor een circulair bouwproject,
2. een slim gebouw met optimalisatie van materiaalgebruik doorheen de levenscyclus,
3. demonstratie van circulaire innovatieve bouwtechnieken.

Elke fiche zal minstens volgende info bevatten en documenteren:
- meerwaarde: de hoofdredenen om voor de circulaire toepassing in kwestie te kiezen,
- barrières voor implementatie: procesmatige hinderpalen, technische vereisten, benodigd vakmanschap, kostprijs,
- een transparante kosteninschatting op lange termijn voor bouwprojecten van de schaalgrootte van BioTope,
- de technische voorwaarden voor implementatie,
- het stadium van de bouw waarin het element dient te worden meegenomen.

 

We richten ons met de fiches tot andere bouwheren, de bouwsector en overheden. Op de eerste plaats zullen haar leerlessen toepasbaar zijn in gelijkaardige cohousingprojecten, maar vaak zijn ze ook relevant voor andere (collectieve) woongebouwen en soms zelfs voor bouwheren van individuele woningen. De cohousinggroep hoopt met haar fiches zoveel mogelijk mensen te inspireren, informeren en concrete handvaten aan te bieden om circulaire ideeën te implementeren in hun bouwprojecten.

Meer info op  https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl 

Projecten

Facebook

Steun ons en word lid van Gents MilieuFront

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van Gents MilieuFront.
Voor slechts 5 euro per jaar ben je lid en steun je onze werking. Lees er meer over op de website van Gents MilieuFront vzw.

GMFlogowit

Over ons

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van het Gents MilieuFront (GMF vzw).

Sinds 2002 geven wij duurzaam (ver)bouwadvies aan particulieren en lokale besturen en zijn daarmee pionier in Vlaanderen!

Contact Info