Projecten
Biotope Circulair

Biotope Circulair

Van brownfield tot aantrekkelijk wonen voor cohousinggroep BioTope

 

MilieuAdviesWinkel vertaalt de circulaire principes van cohousingproject “Het Bijgaardehof” in informatieve fiches en demonstratiemomenten voor toekomstige bouwheren en bouwprofessionals.

De cohousinggroep Biotope bestaat uit 19 gezinnen. Samen met drie andere partijen bouwden ze aan het Bijgaardehof, een groots collectief woonproject op een brownfield aan het Bijgaardepark in Gent. De vervallen Malmarfabriek is omgevormd  tot 59 woonunits en een wijkgezondheidscentrum. Vanuit hun visie op duurzaamheid, was het voor de cohousing Biotope (19 woonunits) een evidente keuze om te bouwen volgens de principes van de circulariteit. Om dat te realiseren, waren ze als bouwheer intens betrokken bij het ontwerp- en bouwproces. Daardoor hebben ze een schat aan ervaring opgebouwd die ze willen delen.

https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl 

De MilieuAdviesWinkel verzorgt de projectcoördinatie en ondersteunt de cohousinggroep bij de vertaling van de circulaire principes in concrete fiches en demomenten. Het project werkt rond drie hoofdthema’s:

1. hoe omgaan met brownfield als terrein voor een circulair bouwproject,
2. een slim gebouw met optimalisatie van materiaalgebruik doorheen de levenscyclus,
3. demonstratie van circulaire innovatieve bouwtechnieken.

We richten ons tot andere bouwheren, de bouwsector en overheden. Op de eerste plaats zullen haar leerlessen toepasbaar zijn in gelijkaardige cohousingprojecten, maar vaak zijn ze ook relevant voor andere (collectieve) woongebouwen en soms zelfs voor bouwheren van individuele woningen. 

De cohousinggroep hoopt via de producten van dit project zoveel mogelijk mensen te inspireren, informeren en concrete handvaten aan te bieden om circulaire ideeën te implementeren in hun bouwprojecten.

Deze poster geeft een overzicht van het project. 

 

9 FICHES MET LEERLESSEN

Elke fiche is op eenzelfde wijze opgebouwd:

 1. Situatie voor aanvang werken, met stand van zaken, potenties, hinderpalen, wetgeving

 2. Aanpak met genomen keuzes, voorwaarden opgelegd in omgevingsvergunning, uitvoeringswijze en investering - kostprijs lange termijn

 3. Aanbevelingen toekomstige bouwheren met  meerwaarde, barrières, technische voorwaarden en vereisten, benodigd vakmanschap, inschatting budget

Onderwerpen van de fiches:

 1. Ontsluiting

 2. Behoud bestaande muren

 3. Hergebruik materiaal 

 4. Fauna & flora (nog in opmaak)

 5. Grondbalans

 6. Toegankelijkheid

 7. Flexibel gebouw

 8. Circulair bodemwarmte

 9. Circulair water / hemelwaterneutraliteit

 

2. DEMOPROJECTEN

 1. Bovengronds regenwatersysteem (info wordt nog toegevoegd)

 2. Circualaire bodemwarmte (info wordt nog toegevoegd)

 

DEMOMOMENTEN - RONDLEIDINGEN

Op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april organiseerden we 4 sessies. Hierbij de link naar de presentatie en de foto’s.

Volgende bezoekmogelijkheid: 10 september naar aanleiding van de dag van de architectuur. 

 

 

VC logo liggend NL 4       NL Gefinancierd door de Europese Unie POS 2

Hier kunt u de fiches downloaden:

 

Projecten

Facebook

Steun ons en word lid van Gents MilieuFront

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van Gents MilieuFront.
Voor slechts 5 euro per jaar ben je lid en steun je onze werking. Lees er meer over op de website van Gents MilieuFront vzw.

GMFlogowit

Over ons

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van het Gents MilieuFront (GMF vzw).

Sinds 2002 geven wij duurzaam (ver)bouwadvies aan particulieren en lokale besturen en zijn daarmee pionier in Vlaanderen!

Contact Info