Aanbod

Aanbod

Je wil energiezuinig en milieuvriendelijk (ver)bouwen? Milieuadvieswinkel helpt je op verschillende manieren:

(Ver)Bouwadvies

Een expert van de Milieuadvieswinkel komt bij je thuis langs en geeft antwoord op al je bouwvragen, helpt prioriteiten te bepalen en een stappenplan op te stellen, omschrijft hoe de werken technisch correct kunnen aangepakt worden, beoordeelt de eventueel reeds ontvangen offertes en informeert je over de verschillende subsidiemogelijkheden. Je krijgt een schriftelijk verslag van het advies. Op afspraak kan je ook in de Milieuadvieswinkel advies krijgen. Dit aanbod is gratis voor inwoners uit de meeste Oost-Vlaamse gemeenten, dankzij de steun van je gemeente- en provinciebestuur. In andere gemeenten is het aanbod betalend.

> Meer info

Renovatiebegeleiding

Milieuadvieswinkel begeleidt je doorheen het hele bouwproces: bij het aanwijzen van de meest geschikte investeringen om je woning energiezuiniger te maken, het omschrijven van de concrete ingreep die moet gebeuren, het uitschrijven van een bestek, het zoeken van een geschikte aannemer, het opstellen en uitsturen van een offertevraag, het beoordelen van de binnengekomen offertes, het invullen van premieaanvragen, het beoordelen van de werken, en het verhelpen van eventuele problemen. Dit aanbod is gratis voor inwoners uit Gent, voor zover de werken niet-vergunningsplichtig zijn en betrekking hebben op de gebouwschil, en wordt verstrekt in opdracht van de stad Gent. In andere gemeenten is het aanbod betalend.

> Meer info

Adviesloket

Een expert van de Milieuadvieswinkel beantwoordt jouw vragen over renovatie-oplossingen, bouwtechnieken, materialen en premies. Dit aanbod is gratis voor inwoners van Oost-Vlaanderen, dankzij de steun van je gemeente- en provinciebestuur.

> Meer info

Advies publieke gebouwen en wijkontwikkelingen

In samenwerking met het Provinciaal Steunpunt duurzaam wonen en bouwen bieden wij advies aan bij ontwerp en realisatie van publieke gebouwen. Wij hanteren daarvoor de ‘Vlaamse Maatstaf duurzaam wonen en bouwen’. Het advies behelst dan ook alle thema's die leiden tot een integraal, samenhangend, duurzaam concept. Bij voorkeur zitten wij mee aan tafel met alle actoren in een bouwteam formule van a tot z.

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe of verduurzaming van bestaande wijken treden wij op als adviseur. naast een advies worden concrete schetsen opgemaakt die de potenties trachten weer te geven bij implementatie van duurzaamheidsaspecten. Elementen als gebundeld parkeren, groen-blauwe structuren, publieke ruimte, gedeelde binnen- en buitenruimtes, sociale differentiatie en cohesie komen daarbij aan bod.

> Meer info

Screening met behulp van Vlaamse Maatstaf

Onze experten zijn tevens vertrouwd met het beoordelen van diverse projecten op basis van de Vlaamse Maatstaf duurzaam wonen en bouwen of de Vlaamse Maatstaf Duurzame Wijken, afhankelijk van de schaalgrootte. Dit resulteert in een stevig onderbouwd advies en desgewenst een berekening van de duurzaamheidsscore per project, via de quick scan. Dit kan in diverse stadia van een project, zoals wedstrijdformule voor een concreet gebouw of ter voorbereiding van lokale, ruimtelijke beleidsinstrumenten (RUP, ...).

> Meer info

Calculatie duurzaamheidsscore met Vlaamse Maatstaf

Bij de ontwikkeling van verkavelingen en wijkontwikkelingen kunnen onze experten optreden bij het bewaken van alle duurzaamheidscriteria. Dit resulteert in een stevig onderbouwd advies en desgewenst een berekening van de duurzaamheidsscore van het project, aan de hand van de Vlaamse Maatstaf Duurzame Wijken, tijdens diverse stadia van het project.

Ook bestaande verkavelingen waar een lokaal bestuur kwalitatief wenst te verdichten zijn een belangrijker wordende opdracht. Klassieke verkavelingen hebben vaak een zeer lage woondichthied, weinig publieke ruimte en een hoge graad van verharding (wegenis). Hierin extra wooneenheden inplannen met creatie van extra publiek groen en water en een autoluw karalkter zijn maatschappelijke uitdagingen waar de MilieuAdviesWinkel u met haar ervaring en expertise kan in bijstaan.

Meer info

Facebook

Steun ons en word lid van Gents MilieuFront

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van Gents MilieuFront.
Voor slechts 5 euro per jaar ben je lid en steun je onze werking. Lees er meer over op de website van Gents MilieuFront vzw.

GMFlogowit

Over ons

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van het Gents MilieuFront (GMF vzw).

Sinds 2002 geven wij duurzaam (ver)bouwadvies aan particulieren en lokale besturen en zijn daarmee pionier in Vlaanderen!

Contact Info