Duurzaamheidsmeter

Duurzaamheidsmeter

De MilieuAdviesWinkel heeft expertise in huis om uw project te screenen op basis van volgende durzaamheidsmeters:

  • Vlaamse Maatstaf Duurzaam Wonen en Bouwen
  • Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken
  • Quickscan Duurzame Wijken

  • Vlaamse Maatstaf Duurzaam Wonen en Bouwen

Deze maatstaf wordt gebruikt voor de evaluatie van één wooneenheid. De hoofdstukken zijn gebaseerd op de structuur die gehanteerd wordt door BREEAM International:

Het instrument kan ingezet worden tijdens verschillende beslissingsmomenten: bestaande toestand/bouwplaatsselectie/schetsontwerp/vergunningsaanvraag tot en met oplevering en ingebruiksname. Het is zeker nooit te vroeg of te laat om dit alsnog op te nemen in het traject dat moet leiden tot de bouw, renovatie of herbestemming van een pand. Het gebruik van de maatstaf resulteert in een score (percentage) en kan een certificatie worden uitgereikt (pass, good, very good, excellent, outstanding);

Meer info vind je hier.

  • Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken

Deze maatstaf wordt gebruikt voor de evaluatie van duurzame (her)ontwikkelingen van woongebeiden in Vlaanderen. De hoofdstukken zijn gebaseerd op de structuur die gehanteerd wordt door BREEAM International.

De DZM Wijken helpt om op een onderbouwde en objectieve manier in kaart te brengen wat duurzaamheid in een nieuwe ijk inhoudt. Hierdoor kan de gebruiker zowel tijdens de locatiekeuze als in de ontwerpfase de duurzame aspecten van een wijk meten en monitoren.

Meer info vind je hier.

  • De Quickscan Duurzame Wijken werd ontwikkeld als instap of wanneer de beperkte omvang en complexiteit van het betrokken project niet in verhouding staat met de inspanningen om de DZM Wijken te gebruiken. Anders dan de DZM Wijken geeft de Quickscan geen score, wel een aanwijzing over alle duurzame aspoecten.

Meer info vind je hier.

 

Facebook

Steun ons en word lid van Gents MilieuFront

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van Gents MilieuFront.
Voor slechts 5 euro per jaar ben je lid en steun je onze werking. Lees er meer over op de website van Gents MilieuFront vzw.

GMFlogowit

Over ons

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van het Gents MilieuFront (GMF vzw).

Sinds 2002 geven wij duurzaam (ver)bouwadvies aan particulieren en lokale besturen en zijn daarmee pionier in Vlaanderen!

Contact Info