Nieuws
Onze toekomst: watertekort én watersnood...?

Onze toekomst: watertekort én watersnood...?

26 juni 2017 om 09u18

Risico op watertekort.

Vlaanderen is een regio waar op termijn een watertekort dreigt. Door de hoge bevolkingsdichtheid is Vlaanderen bijzonder kwetsbaar voor droogte. Per inwoner valt hier simpelweg te weinig regen: nauwelijks 1.500 kubieke meter regen per jaar. Internationaal geldt 2.000 kubieke meter als weinig en onder de 1.000 is extreem weinig. Wegens de klimaatsverandering dreigt dat watertekort ons flink parten te spelen. "Door regelmatige lange droge periodes zullen tegen 2100 de rivieren soms tot de helft van hun water verliezen", weet Patrick Willems, professor waterbouwkunde aan de KU Leuven.

Risico op overstromingen.

Ironisch genoeg zal het veranderende klimaat ook voor meer intense neerslag en overstromingen zorgen. Dat klinkt tegenstrijdig maar dat is het niet: beide fenomenen hangen aan elkaar vast. Onze waterlopen zijn vroeger uit praktische overwegingen rechter getrokken, waardoor het water sneller naar zee loopt en we het ook sneller kwijt zijn. Ook dat speelt een (kleine) rol bij de toenemende droogte.

"Maar bij hevige regenval kunnen de waterlopen die snelle afvaart niet slikken en krijgen we overstromingen", legt Willems uit.

Water langer vasthouden in de grond

Door de grond toe te laten het water langer vast te houden, krijgen we minder overlast en vullen we onze grondwaterreserves aan."

Artikel in De Morgen

--> de MilieuAdviesWInkel raadt ook steeds aan om maximaal in te zetten op waterinfiltratie.
--> Enkel voor herbruik van regenwater kunnen in eerste instantie regenwaterputten worden ingezet. maar die buffercapaciteit is dus best niet meer dan noidig.

 

Facebook

Steun ons en word lid van Gents MilieuFront

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van Gents MilieuFront.
Voor slechts 5 euro per jaar ben je lid en steun je onze werking. Lees er meer over op de website van Gents MilieuFront vzw.

GMFlogowit

Over ons

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van het Gents MilieuFront (GMF vzw).

Sinds 2002 geven wij duurzaam (ver)bouwadvies aan particulieren en lokale besturen en zijn daarmee pionier in Vlaanderen!

Contact Info