FAQ

Ventilatie op zolder

02 mei 2017 om 11u53

Vraag

Ik plan mijn zolderdak te isoleren. Op die zolder staan de verwarmingsketel en de gasgeiser voor het warm water in de badkamer.

Als ik alles netjes luchtdicht maak dan vrees ik problemen met de aanvoer van zuurstof voor de verbranding. Wat moet ik voorzien om verse lucht aan te voeren? Is een rooster voldoende? Of moet ik een heel ventilatiesysteem voorzien?

Antwoord

Isoleren zonder aandacht voor luchtdichtheid heeft inderdaad geen zin. Buitenlucht die via spleten en kieren het gebouw kan binnentreden doet de investering in isolatiemateriaal gedeeltelijk teniet. Aan de warme zijde van uw isolatiemateriaal (de binnenzijde dus) dient er sowieso een dampscherm geplaatst te worden om inwendige condenstatie in het isolatiemateriaal te vermijden. Het is dit dampscherm (of damprem) dat luchtdicht moet worden aangebracht. Dit kan door middel van een aangepaste dampdichte folie, waarbij alle naden en aansluitingen luchtdicht worden afgekleefd of door middel van OSB-platen, waarbij de naden eveneens best worden afgekleefd. Een OSB-plaat van 12,5 mm wordt als voldoende luchtdicht beschouwd en is meteen ook steviger afwerking (geen risico op doorprikken luchtdichtheid).

Op dat moment is jouw zolder dus goed geïsoleerd en luchtdicht. Wat dan met de installaties die in deze ruimte staan opgesteld? Als deze zuurstof nemen uit deze ruimte, dan dreigt inderdaad een conflict met de luchtdichtheid. Geen extra zuurstof betekent een reëel en ernstig risico op CO-intoxicatie! Extra zuurstof voor de ketel/geiser is dus essentieel.

Dat kan: ketels zijn tegenwoordig van het condenserende type en hebben een dubbele afvoerbuis (buis-in-buis). Door de binnenste buis verdwijnen de rookgassen, in de buitenste buis neemt de ketel zijn zuurstof, rechtstreeks van buiten dus. Indien je met een ketel zit die zijn zuurstof nog rechtstreeks uit de (zolder)ruimte haalt (oude types), valt het sterk aan te bevelen de ketel te vervangen door een nieuw, condenserend type. Zelfs zonder bijkomende plaatsing van isolatie zal dit reeds een hoger rendement (en lagere energiefacturen) opleveren:

  • Condenserend dus warmterecuperatie uit rookgassen;

  • Modulerend (oude ketels schieten aan of uit - alles of niks). Nieuwe types moduleren tussen pakweg 15 en 100%, conform het gevraagde vermogen;

  • Geen waakvlam meer vanwege elektronische ontsteking. Geen onnodige warmteproductie dus wanneer er geen warmtevraag is.

Isolatie kan dan nadien perfect worden uitgevoerd, zonder risico op zuurstoftekort voor de ketel.

Weet dat dergelijke types heden zelfs verboden zijn om nog in nieuwe installaties te integreren! De zuurstof voor ketels dient nu steeds rechtstreeks van buiten te komen.

Ideaal stappenplan wordt dus:

  • Ketel vervangen indien nog oude type dat zuurstof rechtstreeks uit ruimte haalt;

  • Isoleren van zolderdak en bijzondere aandacht aan luchtdichtheid;

  • Genieten van een lagere elektriciteits- en gasfactuur en een aangenamer binnenklimaat.

Tot slot: bij het vervangen van de ketel of bij het isoleren en luchtdicht maken van het dak is het raadzaam meteen ook de opties te bekijken in functie van een zonneboiler of PV-panelen. Minstens  de nodige wachtleidingen voorzien bespaart je later nieuwe breekwerken doorheen de dakconstructie.

Facebook

Steun ons en word lid van Gents MilieuFront

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van Gents MilieuFront.
Voor slechts 5 euro per jaar ben je lid en steun je onze werking. Lees er meer over op de website van Gents MilieuFront vzw.

GMFlogowit

Over ons

De MilieuAdviesWinkel is het servicepunt duurzaam wonen en bouwen van het Gents MilieuFront (GMF vzw).

Sinds 2002 geven wij duurzaam (ver)bouwadvies aan particulieren en lokale besturen en zijn daarmee pionier in Vlaanderen!

Contact Info